Funding

Całkowita wartość projektu: 467 400,00
Wartość dofinansowania: 397 290,00